.

Защита на лични данни

Ние получаваме информация директно от клиентите си,

когато те се регистрират и/или правят поръчка през нашия сайт, за да купят някоя от предлаганите стоки.

Тази информация включва: име, адрес, телефонен номер и др.

Тези данни ние използаме, за да изпълним задълженията си към тях, а именно да доставим възможно най-ефективно желания продукт.

При необходимост предоставяме личните данни на трети лица – куриери или пощенски служители.

Уважаеми регистрирани клиенти и бъдещи такива, моля да ни информирате, ако някои от вашите данни се променят.

За нас сигурността и неприкосновеността на личния живот на нашите клиенти е изключитлено важен и отговорно съхраняваме техните данни.

Ние предприемаме мерки за съхранение на личните данни, на своите клиенти, съгласно Закона за защита на личните данни.  

Права на потребителите.

Потребителите на сайта имат правото по всяко време да променят информацията свързана с техните лични данни. 
Спрямо  регламент 679/2016 на ЕС, имате право: 

- да изискате от администратора достъп до обработваните от него лични данни

- да изискате от администратора коригиране на обработваните от него лични данни 

- да изискате от администратора изтриване на обработваните от него лични данни

- да изискате от администратора ограничаване на обработването на лични данни

- на възражение срещу обработването на личните ви данни

Потребителят на сайта има правото на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. 

Оттеглянето на съгласието ви може да се направи по електронен път чрез имейл до delivery@midgard-shop.com